fbpx

แบบฟอร์มรับบริการ/ใบเสนอราคา

ขอขอบคุณที่พิจารณา Proofreading Asia ในการแก้ไขและการพิสูจน์อักษร หากคุณต้องการรับบริการหรือรับใบเสนอราคา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารของคุณให้มากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับ
ใบเสนอราคาที่ถูกต้องจากทีมบริการลูกค้าของเรา

เราจะติดต่อกลับภายใน 2-12 ชั่วโมง เพื่อตอบคำถามและส่งใบเสนอราคาให้คุณ หากคุณต้องการงานที่เร่งด่วน
หรือประสบปัญหาใด ๆ ในการกรอกแบบฟอร์มนี้โปรด ติดต่อเรา

ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: ข้อมูลเอกสาร

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

ขั้นตอนที่ 3: ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 4: ข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้บริการ Proofreading Asia คุณ (ลูกค้า) ยอมรับว่าคุณเข้าใจและเข้าใจตามข้อกำหนดในการให้บริการต่อไปนี้

ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้การยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของเอกสารหรือคำแนะนำจากบรรณาธิการเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ทั้งนี้บริการของเราจะไม่ตรวจสอบความเป็นจริงหรือข้อเท็จของเนื้อหาในเอกสาร เราตรวจสอบความถูกต้องการไวยากรณ์ และกฎของภาษาอังกฤษเท่านั้น

ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเอกสารและรับประกันว่าเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาเป็นของตนเอง Proofreading Asia ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเอกสารใด ๆ ที่ส่งถึงเรา

ลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะไม่ดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับ Proofreading Asia และพนักงาน เนื่องจากความเสียหายและ/หรือความสูญเสียทางการเงินหรืออื่น ๆ อันซึ่งส่งเป็นผลจากการใช้บริการแก้ไขและพิสูจน์อักษรของเรา Proofreading Asia ไม่การันตีผลลัพธ์ของเอกสารที่แก้ไขแล้วหรือ (ในกรณีของข้อความส่วนบุคคล) ว่าคุณจะได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือโปรแกรมการศึกษาใด ๆ

Proofreading Asia ไม่มีภาระข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ในการคืนเงินค่าบริการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หากคุณไม่พึงพอใจกับบริการของเราโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน และเราจะแก้ไขให้เป็นไปตามที่คุณต้องการอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามเมื่อการพิสูจน์อักษรและการก้ไขได้ดำเนินการและส่งมอบงานให้ลูกค้าแล้ว ลูกค้ามีเวลาห้าวันในการแจ้งความไม่พึงพอใจหรือขอแก้ไขเอกสารกับเรา หากเราไม่ได้รับการแจ้งกลับใด ๆ เกี่ยวกับความไม่พึงพอใจหรือการร้องขอให้แก้ไขงานในช่วงเวลานี้เราจะถือว่าโครงการ/บริการเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

หากลูกค้าตัดสินใจที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อเราได้เริ่มดำเนินการแก้ไขเอกสารแล้ว Proofreading Asia อาจเรียกเก็บค่าบริการสำหรับส่วนของเอกสารที่แก้ไขไปแล้ว

สำหรับเอกสารที่ดำเนินการพิสูจน์อักษรและแก้ไขเรียบร้อยแล้วและส่งงานคืนลูกค้าผ่านทางอีเมล ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบอีเมลของตนว่าได้รับเอกสารเรียบร้อยหรือแล้วหรือไม่ เราจะขอเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าในกรณีที่ต้องมีการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น Proofreading Asia จะไม่รับผิดชอบต่อไม่เชื่อต่อเครือข่ายหรือการทำงานผิดพลาดของอินเทอร์เน็ตหรือบริการของเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่มีปัญหา กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มที่อยู่อีเมลทั้งหมดของเราลงในสมุดที่อยู่ผู้ติดต่อของคุณเพื่อสนับสนุนในการส่งจดหมายโต้ตอบใด ๆ ต่อไป

Proofreading Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการตามดุลยพินิจและ/หรือยุติการให้บริการเมื่อใดก็ได้