พบกับทีม

เดล บรรณาธิการ

สัญชาติ: อังกฤษ
ความเชี่ยวชาญในการสื่อโฆษณา, หนังสือ, เอกสารวิชาการเนื้อหาเว็บงบวัตถุประสงค์ดำเนินการต่อ ...

บาร์บาร่า คัดลอกแก้ไข

สัญชาติ: อังกฤษ
เชี่ยวชาญในเอกสารทางกฎหมายดำเนินการต่องบวัตถุประสงค์จดหมายข่าวเอกสารทางวิชาการ, การโฆษณา ...

นิโคลา คัดลอกแก้ไข

สัญชาติ: อังกฤษ
มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอการบรรยาย, วารสาร, อีเมล, บล็อกโพสต์, โฆษณา, เอกสารทางวิชาการ ...

อดัม คัดลอกแก้ไข

สัญชาติ: อเมริกัน
มีความเชี่ยวชาญในหนังสือ, โฆษณา, เอกสารวิชาการเนื้อหาเว็บ, อีเมล, นวนิยาย, บทความ, การดำเนินการต่อ ...

เดวิด คนพิสูจน์อักษร

สัญชาติ: อังกฤษ
มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานของมหาวิทยาลัยแบบสอบถามประกาศเมนูรายงานเอกสารทางวิชาการดำเนินการต่อ ...

แดเนียล คนพิสูจน์อักษร

สัญชาติ: อังกฤษ
เชี่ยวชาญในเอกสารทางวิชาการ, โฆษณา, จดหมายข่าว, ป้าย, เนื้อหาของเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือ ...

อลัน คนพิสูจน์อักษร

สัญชาติ: อังกฤษ
มีความเชี่ยวชาญในการโฆษณา, อีเมล, การใช้งานที่มหาวิทยาลัยบทความข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารทางวิชาการ ...

ไซมอน คนพิสูจน์อักษร

สัญชาติ: อังกฤษ
มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลงานเรื่องสั้นนิตยสารเอกสารวิชาการเนื้อหาเว็บไซต์ ...

อีริน Copywriter

สัญชาติ: อเมริกัน
Specializes in tourism, medicine, religion, website content, fashion, books…

ณัฐฐา นักแปล

สัญชาติ: ไทย
มีความเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย, การโฆษณา, วิศวกรรม ...

Tanchira นักแปล

สัญชาติ: ไทย
ความเชี่ยวชาญในการมนุษยศาสตร์ศิลปะ, วัฒนธรรม, หนังสือสำหรับเด็ก ...

profile-pic

They have an exceptional team of editors and proofreaders on staff. I trust them with writing projects and I have even referred a few of my friends and colleagues their way. As a company, they are extremely professional and personable, and incredibly easy to work with.

John Weiler Content Director at Lexicon Business Communications