พบกับทีม

เดล Editor-in-Chief

สัญชาติ: อังกฤษ
ความเชี่ยวชาญในการสื่อโฆษณา, หนังสือ, เอกสารวิชาการเนื้อหาเว็บงบวัตถุประสงค์ดำเนินการต่อ ...

บาร์บาร่า คัดลอกแก้ไข

สัญชาติ: อังกฤษ
เชี่ยวชาญในเอกสารทางกฎหมายดำเนินการต่องบวัตถุประสงค์จดหมายข่าวเอกสารทางวิชาการ, การโฆษณา ...

นิโคลา คัดลอกแก้ไข

สัญชาติ: อังกฤษ
มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอการบรรยาย, วารสาร, อีเมล, บล็อกโพสต์, โฆษณา, เอกสารทางวิชาการ ...

อดัม คัดลอกแก้ไข

สัญชาติ: อเมริกัน
มีความเชี่ยวชาญในหนังสือ, โฆษณา, เอกสารวิชาการเนื้อหาเว็บ, อีเมล, นวนิยาย, บทความ, การดำเนินการต่อ ...

เดวิด คนพิสูจน์อักษร

สัญชาติ: อังกฤษ
มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานของมหาวิทยาลัยแบบสอบถามประกาศเมนูรายงานเอกสารทางวิชาการดำเนินการต่อ ...

แดเนียล คนพิสูจน์อักษร

สัญชาติ: อังกฤษ
เชี่ยวชาญในเอกสารทางวิชาการ, โฆษณา, จดหมายข่าว, ป้าย, เนื้อหาของเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือ ...

อลัน คนพิสูจน์อักษร

สัญชาติ: อังกฤษ
มีความเชี่ยวชาญในการโฆษณา, อีเมล, การใช้งานที่มหาวิทยาลัยบทความข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารทางวิชาการ ...

ไซมอน คนพิสูจน์อักษร

สัญชาติ: อังกฤษ
มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลงานเรื่องสั้นนิตยสารเอกสารวิชาการเนื้อหาเว็บไซต์ ...

อีริน Thai-Eng นักแปล

สัญชาติ: อเมริกัน
มีความเชี่ยวชาญในการท่องเที่ยว, ยา, ศาสนา ...

ณัฐฐา นักแปล

สัญชาติ: ไทย
มีความเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย, การโฆษณา, วิศวกรรม ...

Tanchira นักแปล

สัญชาติ: ไทย
ความเชี่ยวชาญในการมนุษยศาสตร์ศิลปะ, วัฒนธรรม, หนังสือสำหรับเด็ก ...