ลูกค้าของ Proofreading Asia ยอมรับและเข้าใจตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลูกค้าของ Proofreading Asia ยอมรับและเข้าใจตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความถูกต้องของเอกสารที่นำมาตรวจสอบ รวมทั้งการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ผู้พิสูจน์อักษรได้ทำกับเอกสารของลูกค้า และ/หรือคำแนะนำอื่นใดที่ผู้พิสูจน์อักษรแนะนำ บริการของเราไม่รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเนื้อหาของงานและรับประกันเอกสารว่าทั้งหมดเป็นของลูกค้าเอง Proofreading Asia ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาใดๆในเอกสารที่นำมาตรวจสอบ
ลูกค้ายอมรับที่จะละเว้นการกระทำทางกฏหมายใดๆกับ Proofreading และพนักงาน หากเกิดความเสียหาย, ความสูญเสียใดๆอันเนื่องมาจากการพิสูจน์อักษร และบริการของเรา Proofreading Asia ไม่รับรองผลลัพธ์ใดๆจากการพิสูจน์อักษร หรือ (ในกรณีส่วนตัว) ว่าคุณจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโปรแกรมหรือสถานศึกษาใดๆ
Proofreading Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากคุณไม่พอใจในบริการ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า เราจะพยายามดูแลทุกอย่างให้
อย่างไรก็ดี เมื่อเราเริ่มดำเนินการแล้วลูกค้ามีเวลา 5 วันในการที่จะดูว่ามีความพึงพอใจหรือต้องการสิ่งอื่นใดหรือไม่ หากเราไม่ได้รับทราบว่าลูกค้าไม่พอใจหรือมีการเรียกร้องสิ่งใดในช่วงเวลานี้ เราจะถือว่าลูกค้ายอมรับในงานนั้น หากลูกค้ามีการยกเลิกงานเมื่อเริ่มทำการพิสูจน์อักษรแล้ว เราจะเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
ในการส่งงานพิสูจน์อักษรผ่านทางอีเมล์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจอีเมล์ตอบรับเอง Proofreading Asia จะไม่รับผิดชอบในความขัดข้องใดๆจากบริการอีเมล์หรืออินเทอร์เน็ต
กรุณาเพิ่ม email address ของเราในรายชื่อ เพื่อให้ง่ายในการติดต่อ
Proofreading Asia ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกบริการในเวลาใดก็ได้